PROTETIKA - Denta ES
 

PROTETIKA


Protetika është specijalizim I stomatologjisë e cila merret me tretman të gjendjeve klinike të shkaktuara nga mungesa e dhëmbëve dhe indeve orale duke mundesuar zëvendësim adekuat të tyre. Përfshinë dijagnostikim, plan terapi, rehabilitim dhe mirëmbajtje të rehatisë në kavitetin oral duke përdorur zëvendësim biokompatibil prej keramikës, cirkon-keramikës, metal-keramikës dhe kurora moderne pa metal si dhe laminate.
Në ,,Denta ES” përdorim teknologjinë më modern për 3D masë e njohur si „CAD-CAM“ e cila punon me saktësi absolute dhe garanton shtrirje ideale të punimeve.
 

Laminate

Rekonstruim estetik I dhëmbëve te përparmë me anë të komponereve të holla të njohura si laminate me të cilat mund të fitoni buzëqeshje të përkryer pa I gdhendur dhëmbët tuaj.

Laminatet prej kompoziti janë metodë joinvazive për rekonstruimin e dhëmbëve – komponere te cilat sikur lëvore krejtësisht në mënyrë suptile vendosen tek dhëmbët duke e përmirësuar estetikën e dhëmbit qoftë ajo për formë, ngjyrë ose madhësi.


Protetikë fikse

Restaurimi I dhëmbëve te humbura me kurora metal-keramike dhe ato pa metal, si dhe mbindërtime protetike me kualitet të lartë.


Protetikë mobile

Proteza mobile klasike prej metali të njohura si “vizil”, për shërim të padhëmbësisë totale ose parciale tek pacientët.


Mase digjitale 3D

Përpunim I kurorave dhe urave me makinën CAD-CAM me të cilen miret masë digjitale dhe kështu plotësisht eliminon rrezikun nga gabimet e njeriut.

Lexo më tepër...

Përpunimi I kurorave dhe urave mbi implante dhe proteza mobile mbi mini implante si fazë e fundit e implantologjisë