Протетика

Дигитален 3Д отпечаток

Изработка на коронки и мостови со помош на компјутерско воден дизајн и компјутерско водено производство (CAD-CAM) врз основа на претходно направен дигитален отпечаток од забите и ткивата во усната шуплина. CEREC системот изработува коронки во една посета и ЗD слика на која може да се видат крајните резултати од целиот процес.