DSD - Digital Smile Design - Denta ES

Дигитално дизајнирана насмевка

Денес не е доволно да се има само уста што нема биолошки и функционални проблеми! Луѓето сакаат убава насмевка, интегрирана со нивните физички карактеристики и, во исто време, во хармонија со сопствените емоционални аспекти. Дигитално дизајнираната насмевка (DSD) претставува ново лице во стоматологијата – почовечко, емотивно и уметничко – што дополнително ја подобрува нашата благородна професија во општеството, со користење на видео и природни услови што јасно можеме да ги видиме, бидејќи после се, не постојат многу нешта во животот кои се поважни од една здрава, природна, сигурна и убедлива убава насмевка!

Со децении, стоматолозите се обидуваат да ја усогласат формата на забите со целото лице врз основа на параметри, како што се полот, карактерот и возраста. Но, вистинските успешни резултати биле недофатлииви. Модерната стоматологија треба да се осовремени со цел да се задоволат очекувањата на луѓето со големи очекувања. За да се постигне таков вид резултат, модерниот стоматолог треба да оди чекор подалеку, отколку да биде само добар професионалец.