Електромиографија

Електромиографија

Електромиографијата овозможува ефикасно да се оцени влијанието на забниот контакт во активирањето на мастикаторната мускулатура, со цел:

  • Да се избегнат функционални промени кај здрави пациент;
  • Подобрување на ефективноста на функционализацијата ( пр.фиксна и привремена протеза, импланти, сплинтови и.т.н. );
  • Дијагностицирање на пациенти со нерамнотежа;
  • Балансирање на пациенти со нерамнотежа од дентално потекл;
  • Покажување на пациентите објекнивни информации за подобро да им се понудат потребните третмани;
  • Зголемување на перцепцијата за квалитетот на услугите односно третманот;
  • Мониторинг (следење) на функционалното здравје на пациентите.

Снимањето се изведува во два чекори преку биполарни електроди позиционирани на кожата на лицето на мастикаторната мускулатура и двата реализирани во неколку секунди одделно еден по друг.