Ендодонција и реставрација на заби

Ендодонција и реставрација на заби

Во лекувањето на забите спаѓа и ендодонцијата, лекувањето на забните канали кое се прави со отстранување на инфицираниот нерв, со внимателна тродимензионална обработка на каналите и нивна соодветно полнење.

Исто така, работиме и полнење на канали со најсовремени билошки пасти на база на смола – кои се без токосчни материјали, таканаречени гутаперки. Би го спомнале и полнењето со термафил – каде преку топла кондензација материјалот се топи во каналот, совршено исполнувајќи го каналот. Ја практикуваме и латералната – ладна кондензација, која комбинира смола и гутаперки. При секое лекувањето на канали користиме машинаска обработка на канали со која се избегнува појава на рецидив, циста, коскени дефекти, коскени репсорпции итн. За уништување на бактериите во каналот пред неговото полнење користиме ласерска стерилизација на канали.