Рентген - Denta ES
 

РЕНТГЕН


Во големата палета на услуги, нашата поликлиника нуди и рентген за панорамски снимки
на вилиците и виличните зглобови на пациентите.
 
 

Кабинет за РТГ панорамски рентген

Најсовремена апаратура за брзо добивање на дигитална рентген снимка на долната и горната вилица, виличниот зглоб и поединечните заби. Панорамската слика ја добивате веднаш по кратката експозиција.