Функционална ортодонција

Функционална ортодонција

Уникатен тип на третман со т.н. Франкел мобилен апарат кој вклучува ортогнатолошки пристап кој овозможува решавање на ставот и позицијата на телото кај децата.Frankel мобилните протези овозможуваат правилен раст и развој на забите кај најмладите.

Она што е укникатно за Frankel третманот е тоа што е дизајниран да биде удобен за носење, исто така е индивидуално прилагоден на стоматолошките потреби на секое дете.

Третман што може да помогне рано да се поправат проблемите со забите, спасувајќи го вашето дете од пообемни ортодонтски третмани подоцна во животот.