Рентген

Кабинет за РТГ панорамски рентген

Во големата палета на услуги, нашата поликлиника нуди и рентген за панорамски снимки на вилиците и виличните зглобови на пациентите.

Најсовремена апаратура за брзо добивање на дигитална рентген снимка на долната и горната вилица, виличниот зглоб и поединечните заби. Панорамската слика ја добивате веднаш по кратката експозиција.