Остави впечаток!

Стоматолошката Поликлиника Дента ЕС, лидер во неколку специфични области од стоматологијата и фацијалната естетика во Македонија и единствена приватна стоматолошка поликлиника со вработени специјалисти од најважните стоматолошки дејности.
Стоматолошката Поликлиника Дента ЕС има ISO 9001:2015 сертификат за квалитет кој што гарантира процедурално и квалитетно работење на сите процеси. Постоиме, бидејќи насмевката е важна. Чувствувај се сигурно. Остави впечаток!

Стоматологија

Дознај повеќе

Орална
хирургија

Дознај повеќе

Ортодонција

Дознај повеќе

Естетика

Дознај повеќе

Протетика

Дознај повеќе

Рентген

Дознај повеќе

Закажете посета

Проактивната грижа за вашето дентално здравје е од клучно значење. Затоа, контактирајте не веднаш, а нашиот тим ќе ја закаже вашата посета во првиот слободен термин.

ПАРТНЕРИ

Политика за квалитет

Политиката за квалитет на Поликлиниката Дента ЕС се базира на давање на ефикасна и квалитетна услуга, примена и одржување на пазарна ориентираност, задоволување на барањата, потребите и очекувањата на нашите корисници со континуирано подобрување на системот за управување со квалитет согласно стандардот ISO 9001:2015.
Вработените во поликлиниката се грижат за чиста и здрава животна средина.

КОНТАКТ