Протетика - Denta ES
 

ПРОТЕТИКА


Протетиката е стоматолошка специјалност која се занимава со третман на клинички состојби предизвикани од недостиг на заби и орални ткива овозможувајќи нивна адекватна замена. Опфаќа дијагноза, планирање на третман, рехабилитација и одржување на удобноста во усната шуплина користејќи биокомпатибилна замена од керамика, циркониум-керамика и метал-керамика, а исто така и најсовремени безметални коронки и забни ламинати.
Во „Дента ЕС“ ја користиме најмодерната технологија за 3D отпечаток позната како „CAD-CAM“ која работи со апсолутна точност и гарантира идеално налегнување на изработките.
 

Ламинати

Високо естетска реконструкција на предните заби со користење на тенки компониери познати како ламинати со кои може да добиете совршена насмевка без стругање на забите за ставање на порцелански коронки.

Композитни ламинати се понеинванзива метода за реконтурирање на забите – компониери кои како лушпи сосема суптилно се ставаат на забот притоа подобрувајќи ја постоечката естетика на забот било да се работи за форма, боја или пак големина.


Фиксна протетика

Реставрација на загубените заби преку изработка на метал керамички и без метални коронки и мостови, како и протетски надрградби со висок квалитет.


Мобилна протетика

Класични мобилни и метални протези познати како „визил“, за надоместување на парцијална или тотална беззабост кај пациентот.


Дигитален 3Д отпечаток

Изработка на коронки и мостови со CAD-CAM машина при што се користи дигитален отпечаток со што целосно се елиинира ризикот од човечка грешка.

Прочитај повеќе...

Протетика над имплантанти

Изработка на коронки и мостови врз импланти и мобилни протези врз мини импланти како последна фаза од имплантологијата.